Karacabey Şubemiz

Bursa İli, Karacabey İlçesi, 25.990 m2 arsa üzerine inşa edilen 40.000 ton kapasiteli çelik silo tesisinde, 8 adet 5.000 er ton kapasiteli kuyular bulunmaktadır. Tüm sahalar betonlanmış, 1 adet 80 tonluk taşıt baskülü, laboratuar, araç park alanı,idari ve sosyal tesis binaları yer almaktadır.
Çelik silo tesisi,iki tremilidir. 150 t/s kapasiteli olarak, ikibfarklı ürünü aynı anda farklı depolara alabilecek şekilde tesis edilmiştir. Her alım tremisinde iki adet minimum 50 ton kapasiteli bunker bulunmakta ve bunkerlerden her birinde 16*3 ebatlarında ve 60 ton kaldırma kapasiteli arkaya devrilmeli hidrolik kamyon kaldırıcı tesis edilmiştir. Minimum 50 ton kapasiteli 150 t/h olacak şekilde iki ayrı yükleme bunkeri tesis edilmiş olup, aynı anda iki bunkerden de farklı ürün yüklemesi yapılmaktadır.

Söz konusu tesiste, Silolardaki kontrol sistemi, üzerinde prosesin gösterildiği, kontrol ve takip edildiği bir VDU’yu (monitör) kullanan SCADA sistemi ile beraber programlanabilir mantıksal kontrol (PLC) sistemi bulunmaktadır. Hacimsel yükleme cihazı, balerin, elevatörler, yük asansörü, zincirli konveyörler, jet filtreli aspirasyon sistemi, basınçlı hava sistemi, yangın koruma sistemi, sıcaklık ölçme takip sistemi,silo içi elektronik  kantar, 1 adet otomatik sonda, 1 adet NIR cihazı, 1 adet tam elektronik 80 ton kapasiteli kantar, kapalı devre kameralı güvenlik sistemi ve aydınlatma sistemi yer almaktadır.
FOTOĞRAFLAR